Прочетете актуална информация за защита от КОРОНАРНИЯ БЕЛОДРОБЕН ВИРУС
2019-nCov


(Актуализирано на 09.03.2020 г.)

Кабинет 41 > Неврологичен кабинет > Д-р Марийка Атанасова-Занева
Д-р Марийка Атанасова-Занева
Посещения за: Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Амбулаторни прегледи 12.30-14.00
14.30-18.00
8.00-13.00

8.00-13.30 8.00-13.30 8.00-13.00
Домашни прегледи 18:00-18:30 13.00-13.30      13:00-13:30
ЛКК 14:00-14:30 14:00-14:30 14:00-14:30 14:00-14:30 14:00-14:30


Управител:

Старша медсестра:

Главен счетоводител:

Регистратура:


д-р Елена Бояджиева

Мариана Милева

Йорданка Петрова

0888/76-88-57

Диагностично Консултативен Център IV Пловдив