Прочетете актуална информация за защита от КОРОНАРНИЯ БЕЛОДРОБЕН ВИРУС
2019-nCov


(Актуализирано на 09.03.2020 г.)

(Днес), 09.06.2023 г.

Филтър:
  No 84023460
О Б Я В А от 03.04.2023


  No 84006180
Обява от 30.03.2023


  No 83967480
Обява от 21.03.2023


  No 83678040
О Б Я В А от 13.01.2023


Управител:

Старша медсестра:

Главен счетоводител:

Регистратура:


д-р Елена Бояджиева

Мариана Милева

Йорданка Петрова

0888/76-88-57

Диагностично Консултативен Център IV Пловдив