Прочетете актуална информация за защита от КОРОНАРНИЯ БЕЛОДРОБЕН ВИРУС
2019-nCov


(Актуализирано на 09.03.2020 г.)

(Днес), 05.12.2022 г.

Филтър:
  No 83215620
Обява от 28.09.2022


  No 82982340
Обява от 05.08.2022


  No 82874340
Обява от 11.07.2022


  No 82705860
О Б Я В А от 02.06.2022


Управител:

Старша медсестра:

Главен счетоводител:

Регистратура:


д-р Елена Бояджиева

Мариана Милева

Йорданка Петрова

0888/76-88-57

Диагностично Консултативен Център IV Пловдив